הגדרת

כיוון - מטרות

זיהוי פעולות אוטומטיות לשימור/שינוי

בנייה של סל פעולות רצויות

שיטת לגעת בפיתה.jpg

אימון ותרגול

חזון.JPG